“Werk is beter wanneer je het geld niet nodig hebt.”

De talk van Pete Adeney aka Mr. Money Mustache op het World Domination Summit. Andere inleidingen tot FIRE JL Collins’ introductie tot FIRE